De SolidScreen® heeft de orkaan doorstaan. Bij een windtunneltest door
het Von Karman Institute is de SolidScreen® blootgesteld aan een
frontale windsnelheid van 145 km/h (de maximale snelheid van de
windtunnelturbine). Na de test was het screen nog volledig operationeel.