50jaar_3

Historie

In 1966 begon Ruud van ’t Veer (1935) een eigen bedrijf in Rotterdam.
Hij startte met de verkoop van jaloezieën. In die tijd was er veel nieuwbouw van flatgebouwen met name in de wijken Alexanderpolder en Ommoord. Zijn broer Lo (1933) startte een zelfde bedrijf in Amsterdam, maar na vrij korte tijd besloten de broers om te gaan samenwerken in één bedrijf in Rotterdam. Al snel bleek dat buitenzonwering een noodzakelijk product werd i.v.m. de warmteontwikkeling in de flatgebouwen. De relatief grote ramen aan de zonzijde waren hiervan de oorzaak.

50jaar_4

Van ’t Veer Zonwering ging zich meer en meer op de buitenzonweringrichten. Begin jaren 70 vestigde het bedrijf zich in de Elandstraat in Rotterdam-Kralingseveer. Rond 1979 bleek dit pand te klein en is men naar de Jacob van Akenstraat in Rotterdam-Alexanderpolder verhuisd.

Diverse opvolgers hebben de onderneming voortgezet nadat Ruud en Lo Jacob-van-Akenstraatmet pensioen zijn gegaan.
De kleinzonen van Ruud verzorgen de montage. Dit zijn: Ruben, Joel en Aron.
Zijn zoon René geeft leiding aan de gehele montageploeg.

De zonen van Lo zijn: Pieter en Jan, beiden werkzaam als projectleider.

In verband met de eisen vanuit de projectmarkt is in 1997 het ISO 9001 certificaat behaald.

Na 35 jaar in de Jacob van Akenstraat te hebben gewerkt, is in 2014 besloten naar de Otto van Tussenbroekstraat te Rotterdam-Nesselande te verhuizen.

Het VCA bedrijvencertificaat is in 2015 behaald.

In 2016 bestond het bedrijf 50 jaar.
De hoofdactiviteit is nog altijd buitenzonwering voor de utiliteitsbouw.
De klantenkring bestaat hoofdzakelijk uit gebouwen in de seniorenhuisvesting, scholen en ziekenhuizen in de Randstad.
De producten worden in eigen huis geassembleerd. Voordeel hiervan is de flexibiliteit van de organisatie en hoge kwaliteit van het eindproduct.

Onze administratief medewerkster Mary Lindeman ging na een dienstverband van 30 jaar, op 11 November 2021 van haar welverdiende pensioen genieten.

50jaar_5

50jaar_2-1

50jaar_1