Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd uit te sluiten en u dient dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. De sitehouder, noch de uitgever kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.  

De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar en/of de sitehouder.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Van ´t Veer Projectzonwering of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Van ´t Veer Projectzonwering. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Van ´t Veer Projectzonwering.